MT-1XX Serien

MT-1XX Serien består av ett antal avancerade PLC moduler som kommunicerar med GPRS. Modulerna konfigureras med MTM programmet och kan programeras med MT-PROG programmet som ingår när man köper en modul. Data från modulerna samlas in med hjälp av MTDP programmet som sedan levererar data i den form man önskar för att kunna bearbeta den, till exempel med ett standard Scada system. Man kan enkelt bygga stora nätverk av moduler placerade på långt avstånd från varandra, ja till och med i olika länder.

MT-PROG

MTM

MTDP (MT Data Provider)

Nätverk av MT-moduler