Till alla våra muduler finns det en stor mängd olika antenner att välja på. 

Många gånger är det viktigt att välja en antenn utifrån vilka förutsättningar som gäller för den specifika plats som MT modulen skall monteras på.

Antenner till våra MT-Moduler